Naše feny Kontakt Výstavy Nabídka štěňat Odkazy Ikona Náš chov WHWT Novinky

VÝSTAVY

VÝSLEDKY VÝSTAV 2004     VÝSLEDKY VÝSTAV 2005     VÝSLEDKY VÝSTAV 2006

VÝSLEDKY VÝSTAV 2002    VÝSLEDKY VÝSTAV 2003   

ČESKÝ ŠAMPION
ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU

PŘEHLED TITULŮ, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT NA VÝSTAVĚ:

CACIB - je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ. Navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampionů.

CAC - je čekatelství národního (v našem případě českého) šampionátu krásy. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT. Zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 1.Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

CAC ČMKU- je čekatelství šampionátu krásy ČMKU.Zadává se automaticky psům a fenám, kterým byl navržen CACIB na mezinárodní výstavě a národní vítěz na národní výstavě a u FCI neuznaných plemen ho získává jedinec s titulem BOB. Zadává se na mezinárodních a národních výstavách.

CAJC - je čekatelství národního šampionátu krásy mladých. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIRO CHAMPIONAT. Tento titul se zadává psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

V rámci výstavního hodnocení, je možno zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince

r. CACIB - navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupuje výborný 2 - r. CAC z třídy, z které byl navržen CACIB a výborný 1 -CAC z ostatních tříd.

r. CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, pracovní a šampionů známkou výborný 2. Zadává se na klubových, speciálních národních a mezinárodních výstavách. Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává.

BOJ - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: BEST OF JUNIOR.

BOV - titul získává pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění V 1. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: BEST OF VETERANS.

BOB - je titul zadávaný na vyšších typech výstav (klubová, speciální, národní mezinárodní a označuje vítěze určitého plemene. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: BEST OF BREED

BIG - je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních,a označuje vítěze určité skupiny FCI. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu:BEST IN GROUP

BIS - je titul označující vítěze výstavy. Použitá písmena jsou zkratkou oficiálního názvu: BEST IN SHOW

CH. Kitty na výstavě

PŘEHLED VÝSTAVNÍCH TITULŮ, ZADÁVANÝCH PŘÍMO VE VÝSTAVNÍM KRUHU:

Vítěz třídy - zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální,národní a mezinárodní je místo vítěze třídy zadáváno čekatelství českého šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě pracovní, vítězů a šampionů CAC).

Nejhezčí veterán - zadává se psovi nebo feně z konkurence vítězů tříd veteránů.

Oblastní vítěz - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Krajský vítěz - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz - podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává nejlepšímu psovi i feně z konkurence V1-CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Vítěz speciální výstavy - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence V1-CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Národní vítěz - zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence V1-CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.(Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstv jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává.

Vítěz plemene BOB - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všch CAJC, výborných 1 z tříd veteránů, a podle typu výstavy z klubových a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni CAJC - V1 z třídy veteránů a pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.

Vlevo CH. Kitty - klubový vítěz fena, vpravo CH. Andy ze Zelené Ořechovky klubový vítěz pes

TITULY A ČEKATELSTVÍ ZADÁVANÉ NA JEDNOTLIVÝCH TYPECH VÝSTAV:

Mezinárodní   CAJC,CAC,CAC ČMKU, r.CAC,Nejkrásnější veterán, CACIB, r.CACIB, BOB
Národní CAJC,CAC,CAC ČMKU,r.CAC,Nejkrásnější veterán, Národní vítěz, BOB.
Speciální CAJC,CAC,r.CAC,Nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB.
Klubová CAJC,CAC,CC,r.CAC, Nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB.
Krajská Vítěz třídy, Nejkrásnější veterán, Krajský vítěz.
Oblastní   Vítěz třídy, Nejkrásnější veterán, Krajský vítěz.

Vlevo CH. Kitty Blataj, vpravo Madeleine Blataj

ROZDĚLENÍ TŘÍD

Třída dorostu stáří od 6 do 9 měsíců
Třída mladých stáří od 9 do 18 měsíců
Třída mezitřída stáří od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená stáří od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a výstavní ocenění
Třída pracovní stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu.K přihlášce je nutno doložit certifikát.
Třída šampionů stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního  šampiona nebo národního šampiona členských států připojených k FCI. Je nutno doložit  k přihlášce fotokopii šampionátu.
Třída veteránů  přístupná psům a fenám,kteří dosáhli 9 let. Posuzuje se celková kondice a vyhlašuje se "Nejhezčí veterán".

 CH. Kitty Blataj

KLASIFIKACE

VÝBORNÝ   stužka modrá
VELMI DOBRÝ  stužka červená
DOBRÝ stužka zelená
DOSTATEČNÝ    stužka fialová
NEDOSTATEČNÝ bez stužky
VELMI NADĚJNÝ  stužka žlutá
NADĚJNÝ stužka bílá
Webmaster:Vacková Radka
Copyright 2004 ©