Naše feny Kontakt Výstavy Nabídka štěňat Odkazy Ikona Náš chov WHWT Novinky

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídách mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul "Český šampion" mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

UDĚLENÍ TITULU ŠAMPION ČR JE PODMÍNĚNO:

1.a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu.
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní, a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvováním zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.

     b) u ostatních plemen
Čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

2.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.

3.
Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

4.
Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům, ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní, a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který již má potvrzený titul "Český šampion", přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Kitty na výstavě
 

Webmaster:Vacková Radka
Copyright 2004 ©